M

Marketeers vs Depression

Marketeers vs Depression
Afgesloten Je kunt niet meer doneren
van totaal € 500 (10%)

(ENGLISH VERSION BELOW)

Marketeers zijn vaak geïnteresseerd in psychologie. Dit zetten wij tijdens ons werk in om mensen te helpen keuzes te maken. Hoe mooi is het als wij marketeers nu onze vaardigheden inzetten om mensen te helpen om psychische problemen te voorkomen? 

Samen met een groep marketeers (en mensen die werkzaam zijn in de marketing industrie) gaan we rennen tegen depressies om daarmee geld op te halen voor stichting Mind. Samen doen we mee met de MIND Blue Monday Run! Want wij willen een psychisch gezonde samenleving, voor iedereen.

-- Over Stichting Mind --

Stichting MIND zet zich in om psychische problemen te voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben te ondersteunen. Bij MIND vind je informatie, inspiratie en steun. MIND zorgt ervoor dat mentaal welzijn op de politieke agenda staat.

Als je zelf steun nodig hebt of wilt praten, kun je anoniem bellen met MIND Korrelatie: 0900-1450. En via MIND kun je in contact komen met mensen met dezelfde ervaringen als jij.

Wil jij ook helpen?

Wij vinden dit belangrijk en daarom gaan wij hardlopen om zoveel mogelijk donaties op te halen voor MIND. Zo willen wij helpen om psychische problemen te voorkomen en de mensen die er last van hebben ondersteunen.

Steun jij ons in deze actie voor MIND? Deel onze actie dan met iedereen die je kent en doneer!

Waarom zou je meerennen als marketeer?

- Je helpt mensen met psychische problemen 

- Je helpt psychische problemen voorkomen

- Je ontmoet andere mensen in de marketingindustrie

Waar rennen we? 

We rennen op Blue Monday, 15 januari om 17:15 uur, twee rondjes om de plas door het Vondelpark in Amsterdam. Er is geen tijd aan verbonden. De totale afstand is ongeveer 8km. Fanatiekelingen kunnen een extra rondje pakken.

Alvast veel dank voor je betrokkenheid.

 

__ English __

Marketers are often interested in psychology, using it to assist people in making choices. How beautiful would it be if we, as marketers, could now use our skills to help prevent mental health problems?

Together with a group of marketers (and people working in the marketing industry), we are running against depression to raise money for Stichting Mind (an official foundation). Join us in the MIND Blue Monday Run! Because we aim for a mentally healthy society, for everyone.

-- About Stichting Mind foundation --

Stichting Mind is committed to preventing mental health problems and supporting those dealing with them. At Mind, you'll find information, inspiration, and support. Mind ensures that mental well-being is on the political agenda.

If you need support or want to talk, you can anonymously call Mind Korrelatie at 0900-1450. And through Mind, you can connect with people who share similar experiences.

Do you want to help too?

We consider this important, so we're running to raise as many donations as possible for Mind. This way, we aim to help prevent mental health problems and support those affected by them.

Will you support us in this Mind initiative? Share our action with everyone you know and donate!

Why should you join as a marketer?

- You help people with mental health problems

- You help prevent mental health problems

- You meet other people in the marketing industry

Where are we running?

We're running on Blue Monday, January 15th, at 5:15 PM, two laps around the pond in Vondelpark, Amsterdam. There's no set time limit. The total distance is approximately 8km. Enthusiasts can take an extra lap.

Thank you in advance for your involvement.

Bekijk alle
€ 50 09-11-2023 | 21:24