NVO - Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen

Wij doen de MIND Blue Monday Run 2024!
Afgesloten Je kunt niet meer doneren
van totaal € 100 (25%)

Het bureau van de NVO doet mee met de MIND Blue Monday Run!
Want wij willen een psychisch gezonde samenleving, voor iedereen.

De NVO is dé beroepsvereniging van en voor universitair opgeleide pedagogen en orthopedagogen; experts in opvoeding en ontwikkeling en afhankelijkheidsrelaties. Haar missie: deze experts in staat stellen hun beroep met passie en vakbekwaam uit te oefenen. Met 10.000 leden is de NVO een beroepsvereniging van formaat, met de ledenraad als hoogste orgaan. De NVO heeft drie kerntaken: belangenbehartiging, dienstverlening, en kwaliteitsborging.

De NVO wil niet alleen dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien. Een veilige en gezonde opvoedings- en ontwikkelingsrelatie kan problemen voorkomen en helpen als zich toch problemen voordoen. Ook volwassenen en ouderen in een afhankelijkheidsrelatie moeten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Alvast veel dank voor je betrokkenheid.

Bekijk alle
€ 10 11-01-2024 | 12:24
€ 15 21-12-2023 | 14:33